Όροι Προϋποθέσεις και Πολιτική Απορρήτου

Τα δεδομένα συλλέγονται από την Adstrategy Global, Lda., μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Λισαβόνας με αριθμό NIPC 513241558, με έδρα τη R. Cidade de Bolama 38J esc. A,B,C,D, 1800-079 Lisboa, η οποία χρησιμοποιεί την εμπορική ονομασία Adstrategy soatedh, Υπεύθυνος για τη θεραπεία για τους σκοπούς της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Η Adstrategy βλέπει το απόρρητο των δεδομένων ως θεμελιώδες στοιχείο της επιχείρησής της. Η Adstrategy επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και θα αποδεικνύει ανά πάσα στιγμή τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ καθώς και με τις ρητές αρχές μας σε αυτό το έγγραφο.
Αυτή η πλατφόρμα καθοδηγείται από τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), ο οποίος είναι μια άμεσα δεσμευτική νομοθετική πράξη για φυσικά και νομικά πρόσωπα που, είτε κατοικούν στην ΕΕ είτε όχι, επεξεργάζονται δεδομένα από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η δήλωση απορρήτου είναι ευθύνη της Adstrategy. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον κανονισμό και εμπλέκεται σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η ταυτότητά σας και ο τρόπος επικοινωνίας αναφέρονται στο τέλος αυτού του εγγράφου.
Το Adstrategy θεωρείται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, για τους σκοπούς του GDPR, και θα καθορίσει τον σκοπό και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που παρουσιάζονται και συλλέγονται στο διαδίκτυο.


Αρχές
Η πολιτική μας για την προστασία δεδομένων εγγυάται ότι τα δεδομένα: Υπόκεινται σε νόμιμη, δίκαιη και διαφανή μεταχείριση σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων ("νομιμότητα, πίστη και διαφάνεια").
Συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν μπορούν να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς.
Κατάλληλες, σχετικές και περιορισμένες σε ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία·
Ακριβές και ενημερωμένο όποτε είναι απαραίτητο. λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα ανακριβή δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση·
Διατηρούνται με τρόπο που να επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για την περίοδο που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία·
Αντιμετωπίζονται κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημιά, με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων·


Συλλογή προσωπικών δεδομένων
Προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας και να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεστε τη στιγμή που τις χρειάζεστε, θα χρειαστεί να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες. Θέλουμε να γνωρίζετε πώς χειριζόμαστε τα δεδομένα που μας έχετε εμπιστευτεί.
Με την εξουσιοδότησή σας, θα συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες: ΟΝΟΜΑ, EMAIL, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΠΟΣΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες για να εξασφαλίσει την καλύτερη εμπειρία χρήστη και να αναλύσει τις τάσεις, να παρακολουθεί την κίνηση των χρηστών εντός του ιστότοπου και να συλλέγει δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τη βάση χρηστών μας στο σύνολό της. Τα cookies καταγράφουν πληροφορίες όπως διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), τύπος προγράμματος περιήγησης, πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), σελίδες παραπομπής/εξόδου, αρχεία στα οποία έχουμε πρόσβαση στον ιστότοπό μας (π.χ. σελίδες HTML), λειτουργικά συστήματα, ημερομηνία και ώρα, για ανάλυση τάσεων η ιστοσελίδα.


Μειονότητα
Με την αποδοχή αυτής της πολιτικής απορρήτου, εγγυάστε ότι είστε 18 ετών και άνω.


Χρήση προσωπικών δεδομένων
Οι πληροφορίες που μας έχετε εμπιστευτεί θα χρησιμεύσουν για να σας προτείνουμε τα καλύτερα αγαθά ή/και υπηρεσίες που γνωρίζουμε.
Η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.


Η κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων
Η Adstrategy εγγυάται ότι δεν σκοπεύει να μεταφέρει δεδομένα σε χώρες εκτός του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και εάν το κάνει, θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Adstrategy ενδέχεται να ειδοποιηθεί για την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε απάντηση σε αιτήματα των εποπτικών αρχών για την εκπλήρωση των απαιτήσεων GDPR.


Ασφάλεια επεξεργασίας
Θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια, εφαρμόζοντας και διατηρώντας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τροποποίηση, κοινή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, όπου η επεξεργασία περιλαμβάνει μετάδοση δεδομένων μέσω δικτύου και από κάθε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας .


Πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων
Ως υποκείμενο των δεδομένων, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση σε δεδομένα που τους αφορούν, να ζητήσουν διόρθωση και διαγραφή. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τη μεταχείριση που παρέχεται στα δεδομένα, καθώς και να αντιταχθείτε σε αυτήν και να εξακολουθείτε να απαιτείται φορητότητα δεδομένων. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε διευκρινίσεις από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ή να υποβάλετε καταγγελία στο CNPD όποτε πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας.


Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ
Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων επιτρέπεται, μετά από ρητή συγκατάθεση, να στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ σε χρήστες του ιστότοπου. Ανά πάσα στιγμή, ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει τη συγκατάθεσή του μέσω του συνδέσμου που υπάρχει για το σκοπό αυτό, σε κάθε email που αποστέλλεται, μέσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας που παρέχεται στο τέλος της παρούσας δήλωσης ή μέσω email: unsubscribe@adstrategy.pt


Το Liability
Adstrategy είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με τον GDPR και θα μπορεί να αποδείξει ανά πάσα στιγμή.


Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική
Αυτή η πολιτική ενδέχεται να ενημερώνεται από καιρό σε καιρό, για παράδειγμα λόγω αλλαγών στη σχετική νομοθεσία. Εάν γίνουν οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές, οι πελάτες θα ειδοποιηθούν μέσω email ή ειδοποίησης ιστότοπου.


Υπεύθυνος για
Adstrategy Global
Διεύθυνση: R. Cidade de Bolama 38J esc. A,B,C,D, 1800-079 Lisboa
E-mail: comercial@adstrategyglobal.com / dpo@adstrategyglobal.com


Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Adstrategy Global
Διεύθυνση: R. Cidade de Bolama 38J esc. A,B,C,D, 1800-079 Lisboa
Tel: 211962269
E-mail: dpo@adstrategyglobal.com